All Catalogs

Product Info
Detials
Operate
Каталог MOSFET
Үйлдвэрлэгч STMICROELECTRONICS
Хэсгийн дугаар STP24NM60N
Каталог Transistor
Үйлдвэрлэгч ISC
Хэсгийн дугаар 2SC1969
Каталог Relay
Үйлдвэрлэгч PANASONIC
Хэсгийн дугаар AQV217
Каталог Amplifiers
Үйлдвэрлэгч ANALOG DEVICES
Хэсгийн дугаар AD8011AN
Каталог MOSFET
Үйлдвэрлэгч ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTORS
Хэсгийн дугаар AON7406
Каталог Switch
Үйлдвэрлэгч OMRON ELECTRONICS LLC
Хэсгийн дугаар D2F-L3
Каталог MOSFET
Үйлдвэрлэгч INTERNATIONAL RECTIFIER
Хэсгийн дугаар IRF9540NSTRLPBF
Каталог Memory
Үйлдвэрлэгч MAXIM INTEGRATED
Үйлдвэрлэгчийн дугаар DS2431P+T
Хэсгийн дугаар DS2431PT
Каталог Amplifiers
Үйлдвэрлэгч INTERSIL
Хэсгийн дугаар LM741N
Каталог MOSFET
Үйлдвэрлэгч ISC
Хэсгийн дугаар IRF641
Каталог Нэгдсэн хэлхээний
Үйлдвэрлэгч TEXAS INSTRUMENTS
Хэсгийн дугаар SN65LBC179DR