AT64A

Үйлдвэрлэгч ATMEL CORPORATION
Хэсгийн дугаар AT64A

Бусад эд анги