ISL6258HRTZ-TV1.1

Үйлдвэрлэгч INTERSIL
Үйлдвэрлэгчийн дугаар ISL6258HRTZ-TV1.1
Хэсгийн дугаар ISL6258HRTZ-TV11

Бусад эд анги