LFCN-490+

Үйлдвэрлэгчийн дугаар LFCN-490+
Хэсгийн дугаар LFCN-490

Бусад эд анги