All Catalogs

Product Info
Detials
Operate
Каталог конденсатор
Үйлдвэрлэгч BOURNS
Үйлдвэрлэгчийн дугаар CG0603MLA-5.5ME
Хэсгийн дугаар CG0603MLA-55ME
Каталог конденсатор
Үйлдвэрлэгч SANYO
Хэсгийн дугаар 25SC33M
Каталог конденсатор
Үйлдвэрлэгч PANASONIC
Хэсгийн дугаар EEUFC1H100L
Каталог MLCC өндөр багтаамжтай
Үйлдвэрлэгч HOLYSTONE
Хэсгийн дугаар C1206N562J050T
Каталог MLCC Medium high voltage
Үйлдвэрлэгч HOLYSTONE
Хэсгийн дугаар C1812X474K501T
Каталог MLCC general
Үйлдвэрлэгч FENGHUA
Хэсгийн дугаар 0402CG201J500NT
Каталог MLCC general
Үйлдвэрлэгч FENGHUA
Үйлдвэрлэгчийн дугаар 0402B/104K160NT
Хэсгийн дугаар 0402B104K160NT
Каталог MLCC general
Үйлдвэрлэгч FENGHUA
Үйлдвэрлэгчийн дугаар 1206B/105K500NT
Хэсгийн дугаар 1206B105K500NT
Каталог MLCC өндөр багтаамжтай
Үйлдвэрлэгч YAGEO
Хэсгийн дугаар CC0805KRX7R9BB103
Каталог MLCC general
Үйлдвэрлэгч FENGHUA
Үйлдвэрлэгчийн дугаар 0402B/392K500NT
Хэсгийн дугаар 0402B392K500NT
Каталог MLCC general
Үйлдвэрлэгч FENGHUA
Үйлдвэрлэгчийн дугаар 0402F/273M500NT
Хэсгийн дугаар 0402F273M500NT