2SC5200

Үйлдвэрлэгч TOSHIBA
Хэсгийн дугаар 2SC5200
2SC5200

Бусад эд анги