74HC257D

Үйлдвэрлэгч NXP
Хэсгийн дугаар 74HC257D
74HC257D

Бусад эд анги