CD110-50WV-470UF-20%-10X20

Үйлдвэрлэгчийн дугаар CD110-50WV-470UF-20%-10X20
Хэсгийн дугаар CD110-50WV-470UF-20-10X20
CD110-50WV-470UF-20%-10X20

Бусад эд анги