2SD711A

Үйлдвэрлэгчийн дугаар 2SD711A
Хэсгийн дугаар SD711A
2SD711A

Бусад эд анги